Embalaža so vsi izdelki  iz katerega koli materiala, namenjeni temu, da blago ne glede na to, ali gre za surovine ali izdelke, obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja, rokovanja z njim, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika.

Embalaža, ki je vključena v sistem ravnanja z odpadno embalažo in je zanjo plačan stroške predelave (embalažnina), nosi oznako ZELENA PIKA .zelena_pika_2

V zabojniku z napisom EMBALAŽA se skupaj zbirajo plastična (plastenke, plastični lončki, kantice, gajbice, plastične vrečke, tube,…), kovinska (konzerve, pločevinke, kovinske tube,…) in sestavljena embalaža (tetrapak, C/PAP) ter embalaža iz stiropora.

Pred oddajo je potrebno embalažo očistiti vseh vrst ostankov in jo, če je potrebno, splahniti z vodo ter stisniti.

V zabojnik za ločeno zbiranje embalaže SODIJO:

V zabojnik za ločeno zbiranje embalaže NE SODIJO:

MEŠANA EMBALAŽA