Lokacije

Oglasni stebri Oglasni stebri so na voljo na 11 lokacijah, ki so navedene v nadaljevanju. Oglasni steber ima obseg 3,4 m in v višino meri 2 m, kar skupaj predstavlja 6,80 m2 oglaševalske površine. Lokacije oglasnih stebrov Oglasni steber Oglasna deska Oglasni deski se nahajata na dveh lokacijah, v Šalki vasi (enostranska) in v Mahovniku […]

Zakonodaja in splošni pogoji plakatiranja in oglaševanja

Pomen izrazov Plakati so plakati na oglasnih stebrih in deskah, čezcestni transparenti, obešanke na drogovih javne razsvetljave, jumbo plakati. Plakatna mesta so oglasni stebri in deske, stebri za čezcestne transparente, obešanke na drogovih javne razsvetljave in jumbo plakati, kot so določeni v Pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe oglaševanja in plakatiranja na območju občine Kočevje. […]

Oglaševanje

Domov Stran Menu Zakonodaja in splošni pogoji plakatiranja in oglaševanja Lokacije  Informacije za naročnike  Lokacije plakatnih mest   Vloga za rezervacijo plakatnega mesta