Povzročitelji odpadkov (gospodinjstva in gospodarski subjekti) so dolžni izvajati ločevanje odpadkov že na izvoru. Neposredno pri povzročiteljih se zbira mešana embalaža in biološki odpadki (kjer je odvoz zagotovljen),  na ekoloških otokih uporabniki oddajamo papir s papirno embalažo in stekleno embalažo, vzpostavljen je tudi Zbirni center v Mozlju. V zbirnem centru se zbirajo vsi komunalni odpadki, torej tisti, ki nastanejo v gospodinjstvu ali gospodarstvu in so podobni gospodinjskim. Za nekomunalne odpadke, ki izvirajo v glavnem iz industrije in obrti, morate povzročitelji sami zagotoviti ustrezno oddajo registriranemu zbiralcu ali predelovalcu.

Neposredno od povzročiteljev (uporabnikov) se odvažajo tudi mešani komunalni odpadki – preostanek odpadkov; to so odpadki, ki jih ne moremo ali še ne znamo reciklirati oziroma je postopek predelave energetsko in snovno zahteven in potratnejši od izdelave izdelka iz primarne surovine. Preostanek odpadkov se zbira v ti. rjavo posodo. Ti odpadki se po prenehanju obratovanja odlagališča Mozelj odvažajo v obdelavo in odlaganje na drugo lokacijo.

Biološko razgradljive odpadke je priporočljivo kompostirati. Kjer kompostiranje ni možno, nrp. blokovska naselje, se biološki odpadki zbirajo v posode z rdečim pokrovom. Ločeno zbiranje in oddaja bio odpadkov omogoča njihovo predelavo v kompost (humus) na kompostarni v Mozlju in je odličen nadomestek umetnih gnojil.

Z našim vsakodnevnim, pretirano potrošniškim delovanjem, povzročamo veliko odpadkov. Mnogo od teh ti. odpadkov se ne prepozna kot odpadek, če se mu lahko z malo truda povrne novo življenje. Vam nepotrebne predmete, oblačil, pohištvo,…, kar še ni odsluženo, bo nekdo z veseljem uporabil, zato uporabne stvari prodajajte, podarjajte, menjavajte,… V Kočevju na Ljubljanski 5 deluje Center ponovne uporabe, kjer odprtih rok sprejmejo vse, kar je uporabno in česar naši uporabniki več ne potrebujete ali več ne želite. Od oblačil (tako otroških kot odraslih), obutve, torbic, posteljnine, zaves, kuhinjskih aparatov in pribora, pohištva,…

S takšnim načinom vašega delovanja ste del družbe, ki preprečuje nastajanje odpadkov, vzpodbuja njihovo ponovno uporabo in jih prepoznava kot surovine za izdelavo novih izdelkov. Tako je omogočeno kroženje surovin in ohranjanje naravnih virov. S tem namenom je tudi vzpostavljena 5-stopenjska hierarhična lestvica, ki je zavezujoča za vse povzročitelje odpadkov.

lestvica

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja