Spoštovani uporabniki!

Obveščamo vas, da so na blagajni podjetja dobavljive namenske vrečke za mešane komunalne odpadke (MKO, modre barve), embalažo (rumene barve) in bio odpadke (nežno zelene barve), ki so označene z logotipom Komunale Kočevje. Vrečke uporabite, kadar vam zaradi izrednega dogodka (npr. večje čiščenje, piknik, pospravljanje ostankov pridelka z vrta,…) nastane več odpadkov, kot jih lahko odložite v vaše zabojnike. Z nakupom namenske vrečke so pokriti stroški, ki nastanejo z zbiranjem in nadaljnjim ravnanjem s temi odpadki.  Nenamenskih vreč, ki niso označene z logotipom podjetja, se ne prevzema, o čemer smo vas seznanili že v januarski številki lokalnega časopisa Kočevska.

Res je, da je po definiciji odpadek tisto, kar uporabnik več ne potrebuje ali ne želi in mora zavreči. A kar je za nekoga odpadek, je za drugega nova priložnost, preživetje, veselje,.. Zato želimo, da predmetov (oblačil in ostalega tekstila, obutve, delujočih električnih aparatov, kuhinjskega pribora, otroške opreme, knjig, igrač, športnih pripomočkov,…) ne prepoznate takoj kot vaše odpadke in jih zavržete v zabojnike, ampak jih ponudite v uporabo drugim – prodajte, podarite, zamenjajte, odpeljite v Center ponovne uporabe (Ljubljanska 5 v Kočevju). Storili boste veliko dobrega in hkrati ustvarili manj odpadkov, za katere je potrebno ustrezno poskrbeti in za katere uporabniki plačujemo. Takšno ravnanje uporabnika izraža njegovo veliko mero okoljske osveščenosti in odgovornosti do narave, okolja, do soljudi in hkrati sovpada z 2. stopnjo hierarhične lestvice ravnanja z odpadki – odpadke je potrebno ponovno uporabiti. Ker pa velja, da je najboljši odpadek tisti, ki ga ni, je najbolj zaželeno in tako tudi najvišje na 5-stopenjski hierarhični lestvici ravnanja z odpadki preprečevanje nastajanja odpadkov. Tudi tu imamo uporabniki glavno vlogo (kupimo kar potrebujemo in samo toliko, kolikor potrebujemo, uporabljamo stvari, ki so večkrat uporabne, izogibamo se predmetom za enkratno uporabo, kupujemo v rinfuzi, lokalno pridelano,…). Več nasvetov vam ponujamo v sklopu pobude Skupaj za boljšo družbo, kamor dostopate s klikom na znak Enkratno je stvari uporabljati večkratno.

lestvica

Hkrati moramo v mislih imeti tudi pomembno dejstvo, da je odpadek vir surovine, ki skozi postopke reciklaže nadomešča primarne naravne vire. Primer: novo plastenko lahko izdelajo z reciklažo stare in za to ne potrebujejo nafte. V reciklažo pa gre le plastenka, ki ste jo uporabniki ločeno zbrali in odložili v zabojnik za embalažo. Če plastenko odložite v rjav zabojnik za MKO, bo po postopkih obdelave končala na odlagališču ali v sežigalnici, za kar bomo uporabniki plačali,  surovina pa je trajno izgubljena. V pomoč vam bo spletna stran odpadki. komunala-kocevje.si.

Biološke odpadke lahko reciklirate (predelate) v kompost uporabniki sami na vašem hišnem kompostniku in z uporabo lastnega komposta na vrtu poskrbite za vračanje naravnih spojin v zemljo. Predelamo jih tudi mi na kompostarni, če bio odpadke ločeno zbirate v bio zabojnikih z rdečim pokrovom.

Odgovoren uporabnik s svojim delovanjem preprečuje nastajanje odpadkov, odvečne predmete predaja v ponovno uporabo, nastalim odpadkom pa z ustreznim ločenim zbiranjem omogoča recikliranje. S svojimi odpadki ne onesnažuje okolico zbirnih mest, ekoloških otokov in gozda. Sprejmite izziv in postanite odgovoren uporabnik tudi vi!

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja