Spoštovani uporabniki polletnih in letnih obračunov za komunalne storitve!

Zaradi spremenjenega načina obračunavanja opravljenih storitev vas obveščamo, da se bodo po 1.10.2015 obračuni pošiljali mesečno.

Več informacij za prejemike polletnih obračunov:

Od 1.1.2014 so v občini Kočevje v veljavi nove cene odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, od 01.01.2015 pa tudi nove cene na področju ravnanja z odpadki.

Nekaterim strankam so se do sedaj opravljene storitve zaračunale na podlagi polletnega računa. Zaradi spremenjenega načina obračunavanja opravljenih storitev in morebitnega poračuna cen, bodo od 01.10.2015 dalje vse stranke prejemale samo mesečne račune za opravljene komunalne storitve.

Zato so bile vsem uporabnikom, ki so do sedaj prejemali polletni račun, na dan 30.9.2015 zaračunane opravljene storitve za preteklo trimesečje (julij, avgust, september). Pri tem je bilo ugotovljeno, da je prišlo do napake pri obračunu storitev na področju ravnanja z odpadki, tako na polletnem računu (računi izdani na dan 30.06.2015) kot računu za zadnje trimesečje (računi izdani na dan 30.9.2015).

Pri obračunu polletnih storitev na področju ravnanja z odpadki je bila pomotoma obračunana samo mesečna količina odpadkov (12,40 kg na osebo na mesec) namesto šestmesečne (12,40 kg na osebo na mesec*6), prav tako je bila pri trimesečnem obračunu storitev na področju ravnanja z odpadki obračunana samo mesečna količina odpadkov namesto trimesečne. Na izstavljenih računih na dan 30.9.2015 je pri odjemnem mestu napačno tudi besedilo »polletni obračun«, pravilno bi bilo trimesečni obračun. Zato vam v prilogi pošiljamo še račun za pomotoma izpuščenih sedem mesecev. Račun lahko brez stroškov provizije poravnate na blagajni Komunale Kočevje, d.o.o. ali na občinski blagajni na Občini Kočevje.

Za nastale nevšečnosti se vam opravičujemo.

Več informacij za prejemike letnih obračunov:

Od 1.1.2014 so v občini Kočevje v veljavi nove cene odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, od 01.01.2015 pa tudi nove cene na področju ravnanja z odpadki.

Nekaterim strankam so se do sedaj opravljene storitve zaračunale na podlagi letnega računa. Zaradi spremenjenega načina obračunavanja opravljenih storitev in morebitnega poračuna cen, bodo od 01.10.2015 dalje vse stranke prejemale samo mesečne račune za opravljene komunalne storitve. Zato so bile vsem uporabnikom, ki so prejemniki letnih računov, na dan 30.9.2015 zaračunane opravljene storitve za devet mesecev.

Pri obračunu storitev na področju ravnanja z odpadki je bilo pri tem ugotovljeno, da je prišlo do napake pri obračunu storitev na področju ravnanja z odpadki, in sicer je bila na računih izstavljenih na dan 30.9.2015 zaračunana samo mesečna količina odpadkov (12,40 kg na osebo na mesec) namesto devetmesečne (12,40 kg na osebo na mesec*9). Na izstavljenih računih na dan 30.9.2015 je pri odjemnem mestu napačno tudi besedilo »letni obračun«, pravilno bi bilo devetmesečni obračun. Zato vam v prilogi pošiljamo še račun za pomotoma izpuščenih osem mesecev. Račun lahko brez stroškov provizije poravnate na blagajni Komunale Kočevje, d.o.o. ali na občinski blagajni na Občini Kočevje.

Za nastale nevšečnosti se vam opravičujemo.

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja