1. Kje v Kočevju lahko v gozdu priredim piknik?
V mestu Kočevje in v njegovi okolici imamo kar nekaj lepih krajev, ki so primerni za piknik. Za piknik izberite kraj, ki ni v privatni lasti, s svojo prisotnostjo in aktivnostjo pa ne vznemirjajte živali. Nekaj predlogov: Brunarica v Dolgi vas, Koča pri Jelenovem studencu pod Mestnim vrhom, Rožni studenec, Kočevsko jezero, igrišče v Koblarjih, gozdarske koče, … Za organizacijo piknika na nekaterih lokacij je potrebno dovoljenje, zato se obrnite na občane oz. vaščane, ki vam bodo posredovali dodatne informacije. Na nekaterih krajih so že postavljene posode za zbiranje odpadkov, na ostalih pa je odpadke potrebno zbirati v lastne vreče in jih odpeljati na najbližjo zbiralnico odpadkov ali domov.

2. Med katere odpadke sodijo varčne žarnice?
Varčne žarnice zaradi svoje vsebnosti plinov sodijo med nevarne odpadke, zato jih odlagamo ločeno od ostalih odpadkov. Občani lahko te odpadke prepustijo v Zbirnem centru Mozelj ali oddajo v akciji pobiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, ki je organizirana 2- krat letno s strani pooblaščenega podjetja.

3. Ali potrebujem zabojnik za BIO odpadke, če imamo doma kompostnik?
Če gospodinjstvo razpolaga z lastnim kompostnikom, ne potrebuje posode za bio odpadke.

4. Ali škropljenje poljščin uničuje ozračje in zemljo?
Vsa škropiva imajo negativen vpliv na bivalno okolje, tj. na zemljo, vodo, zrak, kot tudi na živa bitja. Preko dihal, prebavil ali drugih organskih sistemov se kemične snovi absorbirajo v organizem, kjer onemogočajo normalno delovanje organov. Nekatere kemične substance imajo rakotvorne učinke, spet druge povzročajo spremembe dednega materiala. Vodotopni elementi pronicajo v podtalnico in onesnažijo pitno vodo.

5. Kje lahko izperem škropilnico?
Ostanke škropiva je treba vedno uporabiti na polju in se izogniti vsakršnemu izpiranju in vsem postopkom pranja škropilnic v bližini odtočnih kanalov, namakalnih oz. drenažnih jarkov, stoječih in drugih površinskih voda. Po končanem škropljenju ostanke škropiva obvezno razredčimo z vodo v razmerju 1:10 in jo uporabimo na že poškropljenem zemljišču. Ta postopek nato še enkrat ponovimo. Tekočino, ki ostane pri nadaljnjem čiščenju rezervoarja in ostalih notranjih delov škropilnice, je treba poškropiti po zemljišču, kjer ni nevarnosti odtekanja ali izlitja oziroma na predhodno poškropljeni površini, v kolikor je le-ta blizu mesta čiščenja. Škropilnico je treba takoj po uporabi očistiti in jo očiščeno vedno pospraviti pod streho.

6. Kaj se zgodi, če ne ločujem odpadkov?
Z ločenim zbiranjem odpadkov omogočimo njihovo predelavo/recikliranje, pomagamo ohranjati naravne vire in naravo samo.  V kolikor so v rjavih posodah (namenjene za odlaganje ostanka komunalnih odpadkov) tudi odpadki, ki se jih lahko ponovno uporabi ali predela, se trajno odložijo na odlagališču in se ne vračajo v reciklažo. Na odlagališčih zavzemajo veliko prostora, iz biološko razgradljivih odpadkov pa se pri nekontroliranem razpadanju sproščajo toplogredni plini in izcedne vode, ki povzročajo obremenitve zraka in podzemnih voda. Vsem pa je že poznano dejstvo, da za izdelavo izdelka iz reciklata potrebujemo bistveno manj energije in virov, kot ga zahteva izdelava iz primarne surovine (primer: izdelava nakupovalnih vrečk ali vrečk za odpadke iz predelane plastike je snovno in energetsko ugodnejša v primerjavi z izdelavo enakih vrečk iz nafte).

7. Na koga se lahko obrnem za čiščenje greznice?
Čiščenje greznice je potrebno opraviti vsaj enkrat v treh letih. Storitev praznjenja in čiščenja greznic lahko opravlja le Komunala Kočevje, po predhodnem naročilu pri Bojani Klepac (041 556 339) ali Tjaši Križaj (051 311 407).

8. Vaša najpogostejša vprašanja se nanašajo na odpadke, ki jih odlagamo v “navadne rjave zabojnike” pri vas doma. Nekaj naših odgovorov:

OSTALI ODPADKI (rjav zabojnik)

 Tem odpadkom bi lahko rekli tudi nekoristni odpadki. To so vsi odpadki, katerih življenjski krog se zaključi na odlagališču, saj jih ne moremo ponovno uporabiti ali reciklirati.

 

DA NE (KAM PA?)
 • smeti pometanja, vrečke sesalcev
 • povoščen papir
 • celofan
 • kosti
 • ohlajen papir
 • planice, sanitarni izdelki (vata, vatirane palčke, vložki,…)
 • iztrebki malih živali
 • lasje in dlaka
 • umazan papir
 • ogorki cigaret
 • izolacijski material (manjša količina)
 • tapete
 • neuporabni čevlji in oblačila
 • avtomobilsko steklo
 • ogledalo, žično steklo, pleksi steklo
 • keramična posoda, izdelki iz porcelana
 • lepilni trakovi
 • kasete, filmi, fotografije
 • vrečke za cement, apno, krmila
 • žarnice z žarilno nitko
 • čistilne gobice
 • olupki salam, klobas
 • krtače (npr. zobna ščetka)
 • krvni lističi
 • gumbi
 • izrabljena pisala
 • plastična in kovinska embalaža (embalaža)
 • tetrapaki (embalaža)
 • papirnata embalaža (papir)
 • steklena embalaža (steklo)
 • papirnati robčki in brisače (biološki odpadki)
 • baterije (nevarni odpadki)
 • varčne žarnice, sijalke (odp. el. oprema)
 • barve, lahki, zdravila (nevarni odpadki)
 • zgoščenke in diskete (odp. el. oprema)
 • mali gospodinjski aparati (odp. el. oprema)
 • organski odpadki iz kuhinje in vrtov (biološki odpadki)
 • olja in maščobe (nevarni odpadki)

 

 

 

 

 

 

 

 

Koledar odvoza je dostopen na spletni strani https://odpadki.komunala-kocevje.si/.

 

ZAKAJ SMO GOSPODINJSTVA DOBILA RUMENO POSODO?
Raziskave in tudi naša opažanja so pokazala, da, kljub dovolj gosti mreži ekoloških otokov, v rjavi posodi še vedno prevladujejo odpadki, ki so embalažnega značaja. Odpadna embalaža svoj življenjski cikel preko Družb za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) nadaljuje v reciklažo, kjer po postopkih predelave lahko izdelajo nov, uporaben izdelek. S postavitvijo rumene posode do vsake stanovanjske enote želimo tok embalaže preusmeriti iz odlagališč v reciklažo in tako povečati količino zbrane embalaže. Občanom smo olajšali izločanje embalaže že v njihovem gospodinjstvu, saj jim je ne bo potrebno več nositi na ekološki otok.

JE RUMENA POSODA OBVEZNA?
Vsaka stanovanjska enota na testnem območju je brezplačno v uporabo prejela rumeno posodo. Ta posoda je obvezna v tem smislu, da je gospodinjstvo ne more zavrniti. Menimo, da je rumena posoda dobrodošel pripomoček, ki bo marsikateremu gospodinjstvu olajšal izločanje embalaže.

ALI BOMO GOSPODINJSTVA PLAČEVALA ZA ODVOZ RUMENE POSODE?
Ne, praznjenje rumene posode in odvoz embalaže je za gospodinjstva že zajeto v ceno smetarine, ki jo gospodinjstvo plačuje.

KAJ ODLAGAMO V RUMENO POSODO?
Rumena posoda je sinonim za izločanje embalaže, zato v to posodo sodijo vsi odpadki, ki so embalažnega značaja. To so vse plastenke, plastični lončki, krožnički in kozarčki, plastične vrečke in mape, plastična embalaža piškotov, makaronov, riža, kave, , bonbonov, prazne tube, kantice,… V pomoč vam bodo oznake na embalaži, kot so PP, PE, PS, PVC, PET, HDPE, LDPE in sorodne. Poleg plastične embalaže odlagamo v rumeno posodo tudi pločevinke, čiste konzerve, tetrapake in stiropor. Vsa embalaža, ki jo boste odlagali v rumeno posodo, mora biti temeljito izpraznjena in čista.

ALI POTEM GOSPODINJSTO SPLOH ŠE POTREBUJE RJAVO POSODO?
Seveda. V rjavo posodo odlagamo vse tiste odpadke,ki jih ne moremo razvrstiti v rumeno, modro, zeleno ali rdečo posodo. To so ti. nekoristni odpadki, katere ne moremo ali ne znamo ponovno uporabiti ali reciklirati oziroma to ne bi bilo ekonomično. V tej posodi svoje mesto najdejo plenice in ostali higienski izdelki, smeti pometa in vrečke sesalcev, celofan, povoščen in umazan papir, kosti, lasje, ogorki cigaret, iztrebki malih živali, ohlajen pepel, razbita keramika, umazana in onesnažena embalaža, ovoji salam in klobas, ponošeni čevlji in manjši kosi oblačil, razbite žarnice z žarilno nitko, ogledala in obdelano steklo,…Natančnejše informacije o tem, kaj sodi v rjav zabojnik, najdete tudi na spletni strani Komunale, pod zavihkom Odpadki -> Mešani komunalni odpadki.

KAJ NAREDIMO V PRIMERU, DA NAM RJAVA POSODA NE ZADOSTUJE?
Rjava posoda zagotavlja dovolj odlagalnega volumna za družino s štirimi člani. V primeru, da se vam občasno pojavlja višek odpadkov, jih lahko rešujete z modro vrečko za ostale odpadke, katero kupite na Komunali. Gospodinjstva, ki štejejo več kot sedem člane, so upravičena do dodatne posode volumna 120 l, katero si zagotovijo sami. Gospodinjstva, kjer nastajajo plenice v večji količini, lahko na sedežu podjetja uredijo najem dodatnega zabojnika za mešane komunalne odpadke.

ČE SMO GOSDPODINJSTVA DOBILA RUMENO POSODO, ALI POTEM NE BO VEČ EKOLOŠKIH OTOKOV?
Ekološki otoki še vedno ostanejo, vendar le za zbiranje papirja in steklene embalaže.

NEKATERA GOSPODINJSTVA SO DOBILA TUDI RDEČO POSODO. ZAKAJ JE MI NISMO DOBILI?
Z dopisom v vašem nabiralniku ste bila gospodinjstva obveščena, da smo vas uvrstili v testno območju in vam v ta namen brezplačno razdelili rumene posode za izločanje embalaže. Za rdečo posodo za izločanje bioloških odpadkov so se odločila gospodinjstva, ki nimajo možnosti izločanja bio odpadkov na lastni kompostnik. Gospodinjstvo je moralo izpolniti Izjavo, s katero se je obvezalo bio odpadke izločati v rdečo posodo in za odvoz bio odpadkov po uveljavitvi cen tudi plačevati. Rdečo posodo so tako prejela gospodinjstva, ki so nam vrnila izpolnjeno in podpisano Izjavo. Še vedno se lahko odločite za rdečo posodo –  oglasite na na sedežu podjetja, ker boste uredili vse potrebno.

ALI JE LE-TA OBVEZNA?
Ne, rdeča posoda ni obvezna. Obvezno pa je izločanje biološko razgradljivih odpadkov od ostalih odpadkov, kar pomeni, da je odlaganje bioloških odpadkov v katero koli drugo nenamensko posodo, ki ni namenjena odlaganju izključno bioloških odpadkov, prepovedano (po Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Kočevje, Uradni list RS, št. 50/2015 in spremembe). Tista gospodinjstva na testnem območju, ki se niso opredelila za rdečo posodo, morajo biološke odpadke izločati na lasten hišni kompostnik.

KAJ ODLAGAMO V RDEČO POSODO?
Rdeča posoda je namenjena odlaganju biološko razgradljivih odpadkov. To so vsi tisti odpadki, ki se ob primerni vlagi, temperaturi, dotoku zraka in ob delovanju mikro- in makroorganizmov spremenijo v humus (kompost). Iz kuhinje so to ostanki kuhane hrane, olupki sadja in zelenjave, jajčne lupine, čajne vrečke, kavna usedlina, ostanki pokvarjene hrane, kot so kruh, siri, salame,… papirnate brisačke in robčki, moker papir, plutovinasti zamaški,… Biorazgradljivi odpadki z vrtov, ki jih prav tako odlagamo v rdečo posodo, so zemlja, ostanki vrtnin, lončnic, trava, obrez dreves, listje, žagovina,…

ALI POTREBUJEMO RDEČO POSODO, ČE IMAMO KOMPOSTNIK?
V primeru, da gospodinjstvo razpolaga z lastnim kompostnikom, ni potrebe po rdeči posodi.
Nekaj dodatnega branja za tiste, ki se boste odločili za kompostiranje na lastnem kompostniku:
http://www.kalia.si/sl/clanki/clanki/zelenjavni-vrt/274-9-kompost-z-domacega-vrta
http://www.slonep.net/vrt-in-okolica/pripomocki/kompost/

V VAŠEM DOPISU NAVAJATE, DA BOMO GOSPODINJSTVA ZA ODVOZ BIOLOŠKIH ODPADKOV PLAČEVALA. KOLIKŠNA BO CENA ODVOZA TEH ODPADKOV?
Cena zbiranja bioloških odpadkov znaša 4,98 € mesečno za 120 l zabojnik pri gospodinjstvih individualne gradnje, kjer v zimskih mesecih poteka odvoz bio odpadkov na 14 dni. Pri gospodinjstvih, kjer se bio zabojnik tudi v zimskem času prazni tedensko, je cena 6,68 € mesečno za 120 l zabojnik.

ALI JE MOŽNO NAKNADNO NAROČITI RDEČO POSODO?
Za gospodinjstva na izbranem testnem območju je možno tudi naknadno naročilo rdeče posode. To gospodinjstva naredijo z izpolnjeno Izjavo, katero podpisano vrnejo na naš naslov. V primeru, da izjave nimate doma, nas lahko pokličete v delovnem času na telefonske številke 895 03 40, 893 95 54. Dogovorili se bomo za način prevzema in vrnitve Izjave ter termin osebnega prevzema rdeče posode.

KUPILI/ZGRADILI SMO SI LASTEN KOMPOSTNIK. RDEČE POSODE NE POTREBUJEMO VEČ. KAJ NAJ NAREDIMO?
Če gospodinjstvo ne potrebuje več rdeče posode, jo lahko vrne. Občani naj v tem primeru pokličejo na zgoraj navedene telefonske številke, da se natančneje dogovorimo za vrnitev posode, saj tudi v tem primeru želimo pisno soglasje stranke.

KATERE STORITVE SO VŠTETE V CENO SMETARINE IN KAKO JIH OBRAČUNAVATE?
Podlaga za obračun storitev v gospodinjstvih je število članov gospodinjstva in količina odpeljanih odpadkov na občana v preteklem koledarskem letu (po Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Kočevje, Uradni list RS, št. 50/2015 in spremembe). V letu 2009 smo občanu zaračunavali 0,178 m3 odpadkov mesečno, od leta 2015 dalje pa zaračunavamo 12,4 kg oz. 100 l MKO na občana mesečno. Po zgoraj omenjem Odloku ste občani dolžni poskrbeti za vpis/izpis članov gospodinjstva, ki imajo stalno ali začasno bivališče prijavljeno na vašem naslovu.
V ceno smetarine so vključene storitve odvoza, obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov, odvoza in obdelave kosovnih odpadkov, ravnanja z odpadki, ki jih povzročitelji sami pripeljejo v zbirni center, obdelave in odpreme ločeno zbranih frakcij (embalaža, papir, steklo itd.), zbiranja in uničenja nevarnih odpadkov. V to ceno ni vključeno odlaganje azbestnih odpadkov. V primeru prepuščanja komunalnih odpadkov v tipiziranih vrečkah, je strošek ravnanja z odpadki vključen v ceni vrečke.
Natančnejše cene so objavljene na spletni strani v zavihku Ceniki.

GOSPODINJSTVO ODLAGA ODPADKE V KOVINSKI ZABOJNIK OZ. PLASTIČNO POSODO ZELENE BARVE, KI SMO JO KUPILI V TRGOVINI. ZAKAJ NAM OB REDNEM ODVOZU ODPADKOV POSODE NISO IZPRAZNILI?
Vsa gospodinjstva v občinah Kočevje in Kostel ste bila z dopisom v sklopu položnice obveščena, da se po 14. decembru 2009 ne bo več praznilo kovinske zabojnike in netipiziranih plastičnih posod . Leta 2001 je Komunala Kočevje vsa gospodinjstva, prijavljena v naši bazi, brezplačno opremila z rjavimi plastičnimi posodami, glede na število prijavljenih oseb na naslovu. Skladno z omenjenim dopisom je po 14. decembru 2009 odlaganje odpadkov možno izključno v plastične tipizirane posode, ki so opremljene z logotipom ali nalepko Komunale Kočevje, d.o.o. V kolikor imate samo kovinski zabojnik, je, po preverjanju evidenc, možen brezplačen dvig posode na Komunali. Tista gospodinjstva, ki ste si plastično posodo kupila pri drugih dobaviteljih, si morate za praznjenje posode zagotoviti nalepko. Nalepko lahko osebno dvignete na Komunali ali jo naročite na telefonskih številkah 89 39 554  (med 8.00 in 12.00 uro).

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja