Spoštovani uporabniki komunalnih storitev!

Obveščamo vas, da sta bila sprejeta dva nova občinska predpisa, ki usmerjata izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki ter odvajanja in čiščenja odpadne komunalne in padavinske vode v občini Kočevje. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki in Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode v občini Kočevje sta bila objavljena v Uradnem listu RS št. 50/2015 z dne 10.7.2015 in pričneta veljati 25.7.2015,  uporabljati pa s 1. avgustom 2015.

Želeli bi vas spomniti na vaše obveznosti kot uporabnika storitev obveznih javnih služb ter na nedovoljena dejanja, za katere so predpisane sankcije.

Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki so te obveznosti uporabnikov vezane predvsem na ustrezno ločeno zbiranje odpadkov, zagotavljanje ustreznih posod za odpadke, zagotavljanje čistosti in ustreznosti zbirnih in prevzemnih mest ter dostopa do njih, obveščanje izvajalca o nastalih spremembah, ki so vezane na obračun storitve, sklenitev pogodb za pravne osebe,… Ponovno se prepovedujejo dejanja, ki škodljivo vplivajo na okolje (neustrezno odlaganje odpadkov v naravi, neločevanje odpadkov, sežiganje odpadkov,…) ali zavirajo uspešno izvajanje javne službe (poškodovanje opreme, brskanje po zabojnikih in odnašanje /raznašanje odpadkov, onesnaževanje zbirnih mest – tudi odlaganje kosovnih odpadkov poleg ekoloških otokov, onesnaževanje prevzemnih mest,…). Nadzor nad izvajanjem določil bo poostreno izvajala občinska inšpekcija.

Občinska inšpekcija bo izvajala nadzor tudi nad izvajanjem Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in padavinske vode, in sicer glede obveznega zagotavljanja čiščenja odpadne vode pred izpustom v naravo, vzdrževanja naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, izgradnjo kanalizacijskih priključkov na območju, kjer je javna kanalizacija zgrajena, obveščanja izvajalca o spremembah,… Odlok uvaja pomembno spremembo, vezano na pogostost praznjenja pretočnih greznic. Po 1.8.2015 uporabniku pretočne greznice v okviru cene storitve javne službe pripada praznjenje prvega prekata pretočne greznice enkrat letno, vsako nadaljnje praznjenje pa se zaračuna po ceniku izvajalca  (v enem letu je v ceno storitve všteto eno praznjenje prvega prekata pretočne greznice , pri drugem in vsakem naslednjem praznjenju se stranki zaračuna stroške dela). Prav tako se zaračuna storitev, ki presega okvir javne službe (npr. prebijanje kanalizacije, praznjenje več prekatov,…).

Vsebina odlokov je dostopna na spodnjih povezavah:

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Kočevje

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Kočevje

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja