Pogorel ekološki otok v Mahovniku

V noči iz 23. na 24. julija sta pod ognjenimi zublji izginila zabojnika za papir in stekleno embalažo na ekološkem otoku v Mahovniku, uničena sta bila tudi oba betonska podstavka. Občane naprošamo, da za odlaganje papirja in stekla uporabijo katerega od preostalih ekoloških otokov v bližini oziroma večjo količino teh odpadkov odpeljejo v Zbirni center […]

Delovni čas 24.6.2019

Obveščamo vas, da bo v ponedeljek, 24.6.2019, naša BLAGAJNA ZAPRTA. Hvala za razumevanje!

Za prebivalce Poljanske doline, ki jih je prizadelo neurje s točo, bodo organizirani izredni odvozi odpadkov

Komunala Kočevje, d.o.o. obvešča prebivalce Poljanske doline, ki so v neurju s točo utrpeli poškodbe strehe in posledično opreme, da bo organizirala izredne odvoze določenih vrst odpadkov, in sicer: kosovnih odpadkov, tervola (steklene/kamene volne) in azbestne kritine. Omogočali bomo tudi zamenjavo poškodovanih zabojnikov za odpadke.   Za naročilo zgoraj omenjenega odvoza odpadkov in menjavo zabojnika […]

Občina Kostel gospodinjstvom subvencionira odlaganje azbestne kritine

Občanke in občane občine Kostel obveščamo, da bo Občina Kostel v letu 2019 subvencionirala odlaganje odpadne azbestne kritine iz gospodinjstev v višini 80 % nastalih stroškov. Subvencijo je možno uveljavljati do 30.10.2019 oziroma do porabe proračunskih sredstev. Za uveljavitev subvencije je potrebno ob oddaji odpadkov izpolniti obrazec (Izjava imetnika odpadkov), katerega stranke lahko prejmejo tudi […]

Spremenjen obratovalni čas smetarskih vozil

Spoštovani uporabniki! Seznanjamo vas, da v času poletne vročine in predvidoma do 31.8.2019 s praznjenjem zabojnikov za odpadke pričenjamo ob 6. uri. Za nemoten odvoz vaših odpadkov poskrbite za pravočasno pripravo zabojnika na prevzemno mesto, ki je praviloma na javni površini. V pomoč vam bo brezplačen SMS opomnik, na katerega se naročite preko spletne stani […]

Odvoz embalaže z območja cestne zapore v Šalki vasi

Stanovalce Šalke vasi na območju zapore ceste obveščamo, da bo izpadli odvoz embalaže potekal jutri, 5.6.2019. Zabojnike na prevzemno mesto pripravite do 6. ure. Spominjamo, da je v času cestne zapore zabojnike potrebno dostaviti k vam najbližji cestni zapori, do katere smetarsko vozilo še lahko dostopa. Le tako vam lahko zagotavljamo nemoteno praznjenje vaših zabojnikov […]

V Zbirnem centru Mozelj izvedena požarna vaja

V četrtek, 30. maja 2019, je v sodelovanju Prostovoljnih gasilskih društev Kočevje in Livold potekala požarna vaja na območju zbirnega centra in odlagališča v Mozlju. Preizkusilo se je delovanje sistema za zaznavanje požara ter učinkovitost in ustreznost protokola obveščanja deležnikov kot tudi odzivnih časov interventnih služb in odgovornih oseb. Prikazano je bilo gašenje gorečih odpadkov […]

Zbiranje elektronske opreme z mobilno zbiralnico

Električni in elektronski odpadki ter odpadne baterije so vrsta odpadkov, o kateri mnogi premalo razmišljamo, a njihova količina narašča trikrat hitreje kot ostali odpadki. Pogosto vsebujejo težke kovine in druge snovi, ki so ob nepravilnem rokovanju ali odlaganju lahko za naravo zelo škodljive. Zato smo se v Komunali Kočevje, d.o.o. v sodelovanju s podjetjem ZEOS, […]

Odvoz odpadkov v ponedeljek, 29. aprila 2019

Spoštovani uporabniki! Obveščamo vas, da bomo z odvozom odpadkov in praznjenjem zabojnikov v ponedeljek, 29. aprila 2019, pričeli ob 6. uri. Uporabnike v rajonih 1, 6, 7, 18 in 19 naprošamo, da pravočasno pripravijo zabojnike za odvoz. Spominjamo, da je v skladu z občinskim predpisom o ravnanju s komunalnimi odpadki zabojnike potrebno na prevzemno mesto […]

Premik ekološkega otoka v Kočevski Reki

Spoštovani uporabniki! Seznanjamo vas, da se je premaknil ekološki otok (zabojniki za papir in zabojniki za stekleno embalažo) v Kočevski Reki. Nova lokacija ekološkega otoka je na parkirišču pod Tim bar-om. Hvala, ker skrbite za čisto okolje!