SKUPAJ ZA BOLJŠO DRUŽBO

Pobuda slovenskih komunalnih podjetij pod okriljem komunalne zbornice smo se slovenska komunalna podjetja povezala v želji, da bi: zmanjšali količine odpadkov, predvsem količine zavržene hrane, bolj preudarno razmišljali o načrtovanih nakupih, kupovali več stvari iz druge roke ali si jih izposojali, pili vodo iz pipe namesto iz plastenk … Del tega prizadevanja je tudi pobuda […]

Center ponovne uporabe Kočevje (CPU Kočevje)

[google_map address=”Ljubljanska cesta 5, Kočevje” zoom=”17″ content=”<b>Center ponovne uporabe.</b> Ljubljanska cesta 5, Kočevje <b>Delovni čas </b>: PON- PET : 9 – 17″ title=”” height=”300″] CPU Kočevje sprejema še uporabne in nepoškodovane izdelke, ki ji ne potrebujete več in so še uporabni. V procesu diagnostike se prepozna možnost nadaljnje uporabe. Nato se izvede proces »priprava na […]

Registracija

Družba je registrirana za naslednje dejavnosti: 01.411    Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin 14.210    Pridobivanje gramoza in peska 40.300    Oskrba s paro in toplo vodo 45.100    Rušenje objektov in zemeljska dela 45.210    Splošna gradbena dela 45.230    Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov 45.250    Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok […]

Dejavnosti

Družba večino svojega dela opravi na izvajanju gospodarskih javnih služb in sicer: Zbiranje in odvoz odpadkov Oskrba s paro in toplo vodo Ravnanje z odplakami Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin Splošna gradbena dela Pogrebna dejavnost