Ceniki

Cene za pravne in fizične osebe* Izvajalec si pridržuje pravico, da posameznim strankam, glede na trajanje poslovnega odnosa, število in čas naročenih storitev ponudi do 50% komercialnega popusta. Komercialni popust ni mogoč v primerih političnega oglaševanja (oglaševanje političnih strank, list in posamičnih kandidatov in njihovih dogodkov, ne glede na to ali gre za kampanjo pred […]

Lokacije oglaševalskih mest

Spodaj so navedene vse oglaševalske lokacije, lahko pa si jih tudi natisnete iz pdf datoteke.   OGLASNI STEBRI Oglasni stebri so na voljo na 11 lokacijah, ki so navedene v nadaljevanju. Oglasni steber ima obseg 3,4 m in v višino meri 2 m, kar skupaj predstavlja 6,80 m2 oglaševalske površine.   Lokacije oglasnih stebrov Trg […]

Vloge, obrazci

Naročniki morajo vlogo za rezervacijo plakatnega mesta oddati po elektronski pošti (oglasevanje@komunala-kocevje.si) na predpisanem obrazcu, ki je na voljo na spodnji povezavi. Na podlagi izpolnjenega obrazca se izvede rezervacija plakatnega mesta in sestavi ponudba za oglaševanje.

Zakonodaja in splošni pogoji

Komunala Kočevje, d.o.o. na podlagi Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 50/97, 86/02, 68/04 ter 59/17) izvaja gospodarsko javno službo oglaševanja in plakatiranja na območju občine Kočevje. Taksa za oglaševanje se obračuna skladno z Odlokom o občinskih taksah v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 8/10). Plakatiranje in oglaševanje se na območju občine […]

Oglaševanje

Naročnikom nudimo več različnih vrst oglaševanja, in sicer oglaševanje na oglasnih stebrih, oglasnih panojih, obešankah, čezcestnih transparentih, oglasnih A-panojih in na dveh JUMBO panojih. V času volilne kampanje naročnikom nudimo za oglaševanje tudi dodatne oglaševalske površine v obliki A panojev. Cene o posamezni vrsti oglaševanja lahko preverite v ceniku ali se obrnete na spodaj navedene […]