Področje vzdrževanja obsega vzdrževanje asfaltiranih lokalnih cest, dolžine cca 60 km. Redno vzdrževanje zajema pregled cest, vzdrževanje asfaltnih cest, vzdrževanje utrjenih javnih površin, namenjenim pešcem in prometu (pločniki, parkirišča, pešpoti, trgi…), odvodnjavanje meteorne vode, čiščenje peskolovov, odprtih kanalov za odvodnjavanje cest, čiščenje asf. muld, vzdrževanje vertikalne prometne signalizacije, sanacija peskolovov, jaškov in pokrovov na voziščih, odstranjevanje tujih predmetov iz vozišča, pometanje, čiščenje ter odstranjevanje plevela po razpokah. Obseg del odreja odgovorni vodja za cestno službo na Občini Kočevje.

Zimska služba traja zakonsko od 15. novembra do 15. marca, po potrebi pa tudi pred začetkom in po koncu sezone. Izvaja se po planu, z lastnimi vozili in pogodbenimi izvajalci.

Lastno dežurno službo, katera je v stalni pripravljenosti, sestavljajo:

K zaključku zimske službe spada tudi ročno in strojno pometanje
(čiščenje ob robnikih) ulic.

Na vseh površinah v upravljanju izvajamo cestne in druge zapore.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja