Na območjih, kjer ni zgrajenega kanalizacijskega sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih vod, se izvaja zbiranje odpadnih vod v bazenih (greznicah). Greznico je potrebno očistiti vsake 3 leta, kot veleva državni predpis. Prav tako na 3 leta je potrebno izprazniti goščo tudi iz MKČN.

Storitev praznjenja greznic lahko opravlja le Komunala Kočevje, d.o.o. ali z njene strani pooblaščen prevzemnik. Komunala bo mulje obdelala na čistilni napravi Kočevje, blato se bo, po biološkem čiščenju, dokončno stabiliziralo, dehidriralo in predalo v nadaljne postopke obdelave.

Storitev čiščenje greznic in prečiščevanje grezničnih muljev se zaračuna po veljavnem ceniku.

Pravne osebe morajo s Komunalo Kočevje, d.o.o. skleniti pogodbo o čiščenju grezničnih muljev ali blata.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja