Vsa naročila in izdaja soglasij je mogoče pridobiti in izvesti na podlagi tipskih obrazcev, ki se nahajajo na upravi Komunale Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, 1330 Kočevje, oziroma na spletni strani družbe.

Izpolnjene obrazce je potrebno dostaviti na sedež družbe (osebno ali po pošti). Elektronska oddaja vlog zaradi zagotavljanja opreme za varovanje osebnih podatkov, trenutno še ni možna.

Pred začetkom projektiranja priključka, toplotne postaje in strojnih inštalacij je potrebno pridobiti projektne pogoje.

Pri projektiranju je potrebno upoštevati: PRAVILNIK o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v OBČINI KOČEVJE

Nekaj dodatnih nasvetov:

1. PRIDOBITEV SOGLASJA K PRIKLJUČITVI

Izpolnjeni Vlogi za pridobitev soglasja priložite:

Projekte za izvedbo del (PZI) ali projekte izvedenih internih toplotnih naprav (radiatorsko ogrevanje, toplozračno ogrevanje, klimatizacija, vodovodne instalacije itd.)

Projekt (PZI) priključnega vročevoda

Projekt (PZI) toplotne postaje

Dokazilo o lastništvu za objekt ali del objekta (zemljiškoknjižni izpisek ali drugo overjeno dokazilo)

Soglasje solastnikov ali stanovalcev v večstanovanjskih objektih.

2. IZVEDBA STROJNIH INSTALACIJ IN NADZOR IZVAJANJA DEL

Na podlagi prejetih dokumetov vam izdamo Soglasje k priključitvi na vročevodno omrežje, čemur sledi izvedba strojnih instalacij. Delo mora biti opravljeno po projektu, ki ste nam ga predložili za izdajo soglasja, izvedejo pa ga lahko le za to usposobljeni instalaterji.

Najmanj 14 dni pred začetkom izvedbe del mora investitor na Komunalo Kočevje pisno sporočiti datum, ko namerava začeti z gradnjo priključnega vročevoda, toplotne postaje in razvodnega omrežja ter z našim podjetjem skleniti tudi pogodbo o nadzoru izvajanja teh del.

Investitor mora prav tako poskrbeti, da bo izvršen posnetek in vris priključnega vročevoda v kataster podzemnih naprav.

3. PODPIS POGODBE O DOBAVI TOPLOTE

Če so rezultati pregleda vaše napeljave pozitivni, sledi podpis zapisnika o nastavitvi naprav, temu pa sledi sklenitev pogodbe o dobavi toplote. Po podpisu te pogodbe bomo priključili vašo napeljavo na DOLB Kočevje.

[wpfilebase tag=file id=18 tpl=simple /]

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja