Poslanstvo in vizija

Poslanstvo Družbeno odgovorno izvajanje kakovostnih in cenovno dostopnih storitev gospodarskih javnih služb z uvajanjem novih tehnologij in znanj, ozaveščanje uporabnikov ter spodbujanje trajnostnega razvoja. Vizija Ostati cenjen izvajalec gospodarskih javnih služb, z odličnim izvajanjem storitev ob stalnem uvajanju novih tehnologij in v neprestani skrbi za zadovoljstvo svojih uporabnikov ohranjati čisto okolje tako za danes, kakor […]

S čim se ukvarjamo

Dejavnosti Komunala Kočevje opravlja svoje dejavnosti v sklopu obveznih in izbirnih občinskih gospodarskih javnih služb, in sicer: Ravnanje z odpadki Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Urejanje in čiščenje javnih površin Vzdrževanje občinskih cest Pokopališka in pogrebna dejavnost Energetika Oglaševanje

Odpadki

CENIK JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI KOČEVJE Cenik javnih služb v občini Kočevje – PDF Občina Kočevje v letu 2023 subvencionira ceno izvajanja zbiranja komunalnih odpadkov gospodinjstvom v višini 5 % – SKLEP o določitvi višine subvencioniranja storitve zbiranja komunalnih odpadkov – povezava do Uradnega lista SKLEP o določitvi cen JS ravnanja […]

Projekti

Projekti v izvajanju STOP SMETEM – PROMOCIJSKA KAMPANJA Najpomembnejši cilj projekta je osveščanje, informiranje in izobraževanje lokalnega prebivalstva ter obiskovalce o pomenu ločenega zbiranja odpadkov, o tem, da se odpadki ne mečejo v gozd ali kraške jame (kar je v nasprotju z zakonodajo), da se jih ne meče skozi okna avtomobilov ipd. S takšnim informiranjem […]

Informacije javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja organa (podatki, ki naj jih katalog vsebuje) – z dne 28.11.2016 Osnovni podatki o katalogu Naziv organa: Javno komunalno podjetje KOMUNALA Kočevje d.o.o. Odgovorna uradna oseba za katalog: direktor: Marko Kljun Datum objave kataloga oziroma datum zadnje spremembe: Datum prve objave kataloga: 01.12.2006 Datum zadnje spremembe: 28.11.2016 Katalog je dostopen na svetovnem […]

Kontakti in delovni čas

Vse  naše lokacije in kontakti Uprava Zbirni center Mozelj Centralna čistilna naprava Kočevje Pokopališče Kočevje Kotlovnica Trata

Dostopnost

Izjava o dostopnosti spletišča KOMUNALA  Kočevje, d.o.o. se zavezuje, da bo omogočala dostopnost osrednjega spletišča in pridruženih spletišč v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom. Izjava o dostopnosti Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče https://www.komunala-kocevje.si/. Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so: […]