Informacije za pravne osebe

Domov Stran MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI EMBALAŽA PAPIR STEKLENA EMBALAŽA BIOLOŠKI ODPADKI KOMPOSTNIK SVEČE KOSOVNI ODPADKI ZBIRNI CENTER MOZELJ NEVARNI ODPADKI Menu Vrste in ločevanje odpadkov Kam s katerim odpadkom? Mešani komunalni odpadki Embalaža Papir Steklena embalaža Biološki odpadki Kosovni odpadki Plastika Les Tekstil Kovine Okensko ravno steklo Nevarni odpadki Odpadna elektronska in električna oprema Gradbeni […]

Nov uporabnik – fizična oseba

Domov Stran MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI EMBALAŽA PAPIR STEKLENA EMBALAŽA BIOLOŠKI ODPADKI KOMPOSTNIK SVEČE KOSOVNI ODPADKI ZBIRNI CENTER MOZELJ NEVARNI ODPADKI Menu Vrste in ločevanje odpadkov Kam s katerim odpadkom? Mešani komunalni odpadki Embalaža Papir Steklena embalaža Biološki odpadki Kosovni odpadki Plastika Les Tekstil Kovine Okensko ravno steklo Nevarni odpadki Odpadna elektronska in električna oprema Gradbeni […]

Kdaj potrebujete dodaten zabojnik ali vrečke

Kdaj potrebujete dodaten zabojnik? Dodaten zabojnik za mešane komunalne odpadke ali za embalažo potrebujete gospodinjstva, katerim kljub skrbi za zmanjševanje nastajanja odpadkov (uporaba trajnejše embalaže, kupovanje v rinfuzi ipd.), skrbnemu ločevanju in stiskanju odpadkov trenuten zabojnik za odpadke ne zadošča med enim in drugim praznjenjem. Dodaten zabojnik lahko kupite ali najamete. Kliknite tu za cenik […]

Kam s presežkom odpadkov

Domov Stran MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI EMBALAŽA PAPIR STEKLENA EMBALAŽA BIOLOŠKI ODPADKI KOMPOSTNIK SVEČE KOSOVNI ODPADKI ZBIRNI CENTER MOZELJ NEVARNI ODPADKI Menu Vrste in ločevanje odpadkov Kam s katerim odpadkom? Mešani komunalni odpadki Embalaža Papir Steklena embalaža Biološki odpadki Kosovni odpadki Plastika Les Tekstil Kovine Okensko ravno steklo Nevarni odpadki Odpadna elektronska in električna oprema Gradbeni […]

BIO zabojnik

Zabojnik za biološke odpadke pri blokih Zabojnik za biološke odpadke, tudi BIO zabojnik (praviloma rjav zabojnik z rdečim pokrovom,) je namenjen zbiranju bioloških odpadkov in je pri večstanovanjskih enotah v mestu Kočevje obvezni del zbirnih mest za komunalne odpadke. Odvoz bio zabojnikov poteka enkrat tedensko po urniku odvoza odpadkov in se uporabnikom zaračunava skladno s […]

Odpadki na pokopališčih

Domov Stran MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI EMBALAŽA PAPIR STEKLENA EMBALAŽA BIOLOŠKI ODPADKI KOMPOSTNIK SVEČE KOSOVNI ODPADKI ZBIRNI CENTER MOZELJ NEVARNI ODPADKI Menu Vrste in ločevanje odpadkov Kam s katerim odpadkom? Mešani komunalni odpadki Embalaža Papir Steklena embalaža Biološki odpadki Kosovni odpadki Plastika Les Tekstil Kovine Okensko ravno steklo Nevarni odpadki Odpadna elektronska in električna oprema Gradbeni […]

Obračun storitev

Obračun storitev javnih služb se izvede v skladu s cenikom.Cene se oblikuje na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in spremembe), potrdi pa jih Občinski svet. *Metodologija obračuna storitev ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. l. RS, št. 100/2021 in spremembe):

Izrabljene avtomobilske gume

Domov Stran MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI EMBALAŽA PAPIR STEKLENA EMBALAŽA BIOLOŠKI ODPADKI KOMPOSTNIK SVEČE KOSOVNI ODPADKI ZBIRNI CENTER MOZELJ NEVARNI ODPADKI Menu Vrste in ločevanje odpadkov Mešani komunalni odpadki Embalaža Papir Steklena embalaža Biološki odpadki Kosovni odpadki Plastika Les Tekstil Kovine Okensko ravno steklo Nevarni odpadki Odpadna elektronska in električna oprema Gradbeni odpadki Odpadno jedilno olje […]