V poslovanju vsake družbe je potrebno ciljno delovanje in nenehen razvoj. Komunala Kočevje si je zadala za cilj uspešno, kakovostno, zanesljivo in strokovno opravljanje komunalnih storitev, ki jih izvajamo v javno korist.

V zadnjem času se veliko ukvarjamo s problematiko ločevanja odpadkov. Postavili smo ekološke otoke in na prijazen način, skozi igro o pravilnem ločevanju, informirali tudi gospodinjstva. Sedaj pa je čas, da apeliramo še na otroke. Tako smo med drugim zanje pripravili spletno igro Medotov pomočnik, kjer lahko Medu pomagajo pri ločevanju odpadkov, in bo na voljo kmalu, ter spletno pobarvanko.

Spletno mesto, ki ga uporabljate, je namenjeno predstavitvi nalog, ki jih opravljamo. Posebna pozornost je posvečena strokovnim podlagam za naše delo ter izobraževalni funkciji naših uporabnikov. V hitrem meniju vam predstavljamo naše dejavnosti: odpadki, odpadne vode, energetika, pokopališka dejavnost in javne površine, levi meni pa je namenjen informacijam o podjetju Komunala Kočevje in storitvah.

Veliko uspehov in odličnega sodelovanja pri naši skupni skrbi za čisto okolje.

Uprava družbe