Odnose med odjemalcem toplote iz distribucijskega omrežja in dobaviteljem toplote urejata Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja in Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (oba Uradni list RS, št. 101/06).

Obračun storitev na področju ogrevanja se izvaja s pomočjo tarifnih elementov, ki so:

Tarifne postavke so:

Ceno za enoto obračunske moči potrdi Občinski svet občine Kočevje na predlog distributerja toplote, v skladu z Metodologijo za oblikovanje cen toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja, ki jo je sprejela Vlada RS. V nadaljevanju se pridobi soglasje RS k predlogu cene.

Strošek za obračunsko moč (fiksni del cene) se obračunava mesečno, oziroma v skladu z opredelitvijo v pogodbi o dobavi toplote. Strošek se izračuna tako, da se obračunsko moč odjemalca toplote pomnoži s ceno za enoto obračunske moči, vrednost pa zaokroži na 2 decimalni mesti.

Dobavljena količina toplote (variabilni del cene) se ugotavlja neposredno z merilno napravo na merilnem mestu, ali pa se določa pavšalno, kot je določeno v XII. poglavju Splošnih pogojev za dobavo toplote iz distribucijskega omrežja.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja