Odlagališče nenevarnih odpadkov Mozelj je pričelo obratovati leta 1973. Odlagališče je obdano pretežno z gozdom in je od najbližjega naselja Črni potok oddaljeno 1.200 m. Teren je kraški, s prepustnimi vrtačami. Odlagališče ima na delu odlagalnega polja, kjer so se odpadki odlagali, urejeno tesnenje dna in zajem izcednih voda v zbirnih bazenih, iz katerih se izcedne vode odvažajo na Centralno čistilno napravo v Kočevje, kjer se dokončno prečistijo.

Za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov je bilo v letu 2004 izdano okoljevarstveno dovoljenje. Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) je bilo izdano za dobo petih let od dneva začetka obratovanja naprave in je bilo podaljšano z Odločbo ARSO do 15.07.2009 . Pred potekom veljavnosti OVD je podjetje na ARSO vložilo vlogo za podaljšanje obratovanja odlagališča do 31.12.2015, katero je upravni organ zavrnil. Odpadki so se na odlagališču Mozelj prenehali odlagati 16.9.2013. 3.1.2017 je bilo pridobljeno OVD za zapiranje odlagališča in čas po njegovem zaprtju, na podlagi katerega se bodo do 3.1.2020 izvajala zapiralna dela.

Obdelavo odpadkov pred odstranjevanjem in odstranjevanje (odlaganje ali termična izraba) izvaja izbrani izvajalec na svojih lokacijah.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja