Spoštovani uporabniki!

Seznanjamo vas, da na področju odpadkov uvajamo nov način odvoza odpadkov od vaših prevzemnih mest. Po 4.7.2016 bo odvoz rjavega zabojnika za MKO in rumenega zabojnika za embalažo na območju individualne gradnje  potekal na tri tedne (in ne več na dva tedna, kot je sedanja praksa). Manjšo pogostost praznjenja MKO zabojnikov po tem datumu uvajamo tudi pri blokih – enkrat tedensko (sedaj dvakrat tedensko).
odvoz

Na nekaterih naslovih se bo spremenil dan odvoza odpadkov. Te informacije, urnike odvoza ter še številne druge pomembne podatke boste gospodinjstva na dom prejela v obliki promocijskega gradiva zadnje dneve v mesecu juniju.

Komunalni info plakat

Obveščanje:
sporocanje qr_odpadki
S 1. julijem 2016 bo vzpostavljena mobilna spletna stran na naslovu odpadki.komunala-kocevje.si, kjer bodo dostopne informacije o odvozih in urnikih odpadkov ter iskalnik odpadkov. Preko te spletne strani si boste lahko uredili brezplačno SMS obveščanje, da vas bo vsebina SMS obvestila spomnila na odvoz posameznega zabojnika (npr. predhodni večer oz. na vaš želen termin). Če boste pri urejanju nastavitev naleteli na težave, se obrnite na nas in z veseljem vas bomo vodili do uspešne in vam prilagojene nastavitve obveščanja. Za nastavitev opomnikov boste morali vnesti točen naslov stanovanjske enote, zato vas moramo obvestiti, da bo SMS obveščanje možno urediti le za tiste stanovanjske objekte, ki imajo urejeno hišno številko v skladu s protokolom GURS-a. Stanovanjske enote, ki nimajo dodeljene hišne številke, se na SMS obveščanje za njihov naslov ne bodo mogle naročiti. V GURS-ovi bazi, iz katere pridobivamo podatke o stavbah, objekti brez hišne številke (npr. Naselje BŠ, Naselje NH, Naselje 00 ipd.) namreč ne obstajajo.

Najboljši odpadek je tisti, ki ga ni!

S spremenjenim načinom odvoza se zasleduje usmeritve evropske direktive in uvaja nov pristop, ki pravi, da odpadek ni nekaj, kar je potrebno čim enostavneje in ceneje odstraniti, temveč je vir surovin. Ta pristop povzema petstopenjska hierarhična lestvica ravnanja z odpadki, ki odgovornost za odpadke nalaga tudi in predvsem uporabnikom v delu, ki se nanaša na preprečevanje nastajanja odpadkov (smotrno nakupovanje, uporaba nakupovalnih košar namesto vrečk,…),  na ponovno uporabo nepotrebnih stvari (prodaja, zamenjava, predaja Centrom ponovne uporabe, Karitasu, Rdečemu križu,…) ter na recikliranje surovin z ustreznim ločenim zbiranjem pri uporabnikih.

lestvica

 

Vabimo vas, da obvestila spremljate v naših položnicah, v lokalnih medijih (Kočevska, Radio Univox, TV Kočevje) in na naši spletni strani.

članek v časniku Kočevska

obvladovanje odpadkov prehod_mediji

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja