Spoštovani uporabniki!

Obveščamo vas, da smo 02.10.2015 podpisali Sporazum o izvedbi odpusta dolgov.

Sporazum se bo izvajal na področju odpusta dolgov iz naslova kontinuirane dobave blaga in opravljenih komunalnih storitev (sem ne sodijo pokopališko pogrebne storitve, izdelava hišnih priključkov, košnja, obrezovanje nasadov…).

Vlogo odpusta dolgov lahko poda oseba, ki je bila v obdobju med 1.1.2015 in 30.6.2015 prejemnica:

• odločb o pravici do denarne socialne pomoči,

• veteranskega dodatka,

• varstvenega dodatka,

• otroškega dodatka v skladu z ZPIUOD.

Upravičenec ne more biti oseba, ki je trenutno vodena v postopku osebnega stečaja.

Vloge za odpust dolga bomo sprejemali do vključno 31.10.2015.

Pri obravnavi vlog se bo podjetje ravnalo po enotnih pravilih za vse upravičence. V skladu z ZPIUOD ima upnik pravico odpustiti del dolga ali celotni dolg.

Dolžniki so dolžni oddati predlog za odpis dolga na obrazcu »Obrazec za odpis za podjetja, vrtce in osnovne šole«, ki je dostopen na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na centrih za socialno delo, na sedežu podjetja ter na sedežih in izpostavah Rdečega Križa Slovenije – Zveze Združenj, Slovenske Karitas in Zveze prijateljev mladine Slovenije.

Dolžniki lahko obrazec oddajo po pošti na naslov Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje, ali pa ga osebno prinesejo na sedež podjetja.

V kolikor bo vlagatelj izpolnjeval vse zahtevane pogoje za odpust dolga, bo podjetje s posameznim upravičencem sklenilo pisni sporazum o odpustu dolga najkasneje do 31. 1. 2016.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja