Prekinjen odvoz odpadkov v občini Kostel

Uporabnike v občini Kostel obveščamo, da je danes, 19.1.2024, prekinjen odvoz mešanih komunalnih odpadkov zaradi zimskih razmer. Nadomestni odvoz odpadkov v izpadlih naseljih bo organiziran v torek, 23.1.2024. Prosimo, da zabojnike pravočasno pripravite na ustrezno prevzemno mesto na način, da ne motijo prometa in zagotovite neoviran dostop do njih. Hvala za razumevanje.

Subvencioniranje odlaganja azbestne kritine gospodinjstvom občine Kočevje

V letu 2024 do porabe sredstev Občina Kočevje subvencionira 80 % višine stroškov odlaganja azbestne kritine gospodinjstvom občine Kočevje, če je bil odpadek vgrajen na objekt v občini. Za uveljavljanje subvencije je ob dostavi odpadka v Zbirni center Mozelj potrebno izpolniti obrazec (http://www.komunala-kocevje.si/…/OBRAZEC_Izjava…) z zahtevanimi podatki in ga oddati zaposlenemu v Zbirnem centru. Azbestna kritina […]

Oddaj svoj (ne)delujoči aparat na pravo mesto

E-odpadki so posebna vrsta odpadkov. Vsebujejo surovine, iz katerih se dobijo nazaj reciklati, ki se lahko uporabijo za nove proizvode, s tem pa se ohranjajo naravni viri. Ti odpadki vsebujejo tudi težke kovine, ki so za okolje zelo nevarne. Problematični so še posebej mali aparati, saj zaradi svoje velikosti oz. majhnosti velikokrat končajo v mešanih […]

Subvencioniranje odlaganja azbestne kritine

Gospodinjstva v občini Kočevje obveščamo, da je subvencioniranje odlaganja azbetne kritine za leto 2023 z 31. oktobrom zaključeno. Redna cena za sprejem ustrezno pripravljene azbestne kritine znaša 291,71 €/t z DDV

Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja

Prodajalec v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, ZSPDSLS-1) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu s to dokumentacijo (obrazci) za odkup premičnega premoženja, in sicer: Ponudbe morajo […]

Prižgimo svečo manj

V Sloveniji letno prižgemo skoraj 16 milijonov nagrobnih sveč, ki po koncu svoje življenjske dobe postanejo odpadek. V želji, da bi zmanjšali količino nastalih odpadkov, spominjamo in vas vabimo, da se vaših dragih pokojnih spomnite na bolj trajnosten način in namesto nakupa in prižiga nagrobnih sveč prižgete virtualno svečko.

Odvoz odpadkov – ZIMSKE RAZMERE

Obveščamo, da danes, 23. januarja 2023, zaradi obilnega sneženja odvoz odpadkov ne bo potekal. Nadomestni odvoz bo organiziran v najkrajšem možnem času. Uporabnike naprošamo, da zabojnike pustijo na prevzemnem mestu na način, da ne ovirajo prometa, prehoda ljudi in vozil ter dela zimske službe, hkrati pa zagotovijo neoviran dostop do zabojnikov. Zbirni center Mozelj danes […]