Komunala Kočevje na območju občine Kočevje zagotavlja dežurno pogrebno službo (telefonska številka: 041 681 188)  in izvajanje pogrebnih slovesnosti, na območju ostalih občin pa izvaja pogrebno dejavnost na podlagi posebnega naročila.

V sklopu pogrebnih storitev se izvaja organizacija in izvedba pogrebnih slovesnosti, pokop in prevoz pokojnika v Sloveniji, izdaja soglasja k pokopu, izvaja ekshumacije (prekope) in določi mesto pokopa.

Po odločitvi o načinu in lokaciji pokopa se skupaj s svojci umrlega dogovori obseg pogrebnega obreda, način pokopa, izvedba pogreba, navzočnost morebitnega predstavnika verske skupnosti, društev, govorcev, pevcev, trobentača in ostale podrobnosti pogrebne slovesnosti.

Pogrebne storitve se zaračunava v količini in obsegu naročenih storitev in materiala, ki jih na posebnem obrazcu, skupaj z zaposlenimi v pogrebni službi, izbere naročnik pogrebnih storitev. Naročnik pogrebnih storitev je skladno z zakonodajo lahko oseba, ki je po zakonu, ki ureja dedovanje, pokojnikov zakoniti dedič prvega ali drugega dednega reda, ali oseba, ki je s pokojnikom stalno živela oziroma ga je morala po predpisih vzdrževati in zanj skrbeti, ali njegov pooblaščenec, ali občina, če naročnika ni. Poleg dogovorjenih storitev in materiala, ki jih zagotavlja Komunala Kočevje, se na obračun pogrebnih storitev vključi tudi storitve drugih izvajalcev, ki so poskrbeli za pokojnika (upepelitev na Žalah, ipd). Stroške pogreba mora poravnati naročnik pogreba.

Cene storitev so določene v Ceniku pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Kočevje, ki ga je s sklepom sprejel Občinski svet Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 18/2016).

Če je naročnik pogreba upravičenec do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali če njegov dohodek ne presega zakonsko določenega zneska, je upravičen do finančne pomoči (posmrtnine), ki jo s posebno vlogo pridobi na pristojnem centru za socialno delo. Ravno tako na pristojnem centru za socialno delo lahko naročnik poda vlogo za pogrebnino, ki je pod posebnimi pogoji namenjena finančni pomoči pri kritju stroškov pogreba. Obe pravici se lahko pri pristojnem centru za socialno delo uveljavljata v roku enega leta po smrti svojca, upravičenost pa se ugotavlja na dan smrti svojca. Naročnik mora vlogi priložiti dokazilo o smrti, v primeru za uveljavljanje pravice do pogrebnine pa tudi originalen račun za opravljeni pogreb. Za natančne informacije o pogojih uveljavljanja pravic in vloge lahko naročnik pridobi na pristojnem centru za socialno delo ali na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja