Projekti

SRCE SOSESKE – PRENOVA OTROŠKEGA IGRIŠČA V VEČGENERACIJSKI PROSTOR

srce

Mlade in srednje generacije so danes generacije računalnikov in telefonov, ki se raje zadržujejo v svojih prostorih, kot da bi se gibali v naravi. Posledica tega je povečana telesna teža pri vseh generacijah, vse manj je neposrednih stikov med mladimi, kot tudi med mlado in starejšo generacijo, s čimer se onemogoča prenos znanj. Mladi, predvsem otroci, tako težje spoznajo sebe in svoje sposobnosti, svet in svoj odnos do njega.

Otroško igrišče v Kidričevi ulici se nahaja sredi široke blokovske soseske, kjer prebivajo različne generacije, ki se rade zadržujejo na igrišču, a jim ta ne ponuja dovolj možnosti za aktivnosti. Igrišče je sedaj neurejeno, z zastarelimi igrali, ki mladim obiskovalcem ne nudijo kvalitetnega gibanja in učenja. Z novo ureditvijo in organiziranimi aktivnostmi bomo pritegnili na igrišče in k aktivnemu preživljanju tiste otroke, ki sedaj večino časa preživijo pred TV ekrani in računalniki, pa tudi starejše, ki se prav tako premalo gibljejo in na splošno ne igrajo več. Na voljo bodo na primer miza za šah in namizni tenis, človek ne jezi se ipd.

Novo urejeno igrišče bo predstavljalo vzorčen primer večgeneracijskega parka, ki bo nudil prostor za druženje in rekreacijo različnim generacijam. S sodobnimi igrali in vodenimi aktivnostmi kot so delavnice, bralni večeri, ure gibanja, igranja iger z žogo, organizirana vadba, ipd., bomo povečali gibljivost vseh generacij, hkrati pa povečali tudi medsebojno komunikacijo. Med drugim je cilj projekta (z izvedenimi delavnicami), da se uporabnike igrišča nauči spet igrati in vzpostavljati medsebojne stike.

Srce soseske torej ne bo klasično igrišče – to bo prostor za druženje, ki poleg prostora za otroško igro in vzpodbujanja otroških motoričnih sposobnosti, ohranja parkovni značaj prostora in spodbuja tudi k spoznavanju naravnih materialov in različnih rastlin, ki jih najdemo v lokalnem okolju.

Povezave:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
https://www.program-podezelja.si/sl/

1570619261360_Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja logo.jpg

Podatki o financiranju
Investicija je bila potrjena na 2. javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki se sofinancira iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, v letu 2017.