Spoštovani uporabniki!

Seznanjamo vas, da je v ponedeljek, 7.12.2015, potekal organiziran pregled vsebine rjavega zabojnika za mešane komunalne odpadke (MKO) pri večstanovanjski stavbi, natančneje pri Kidričevi 2. Pri pregledu smo bili prisotni predstavniki  Občine Kočevje, Medobčinskega inšpektorata, upravnika stavbe, medijev in Komunale Kočevje.

Celotna vsebina rjavega zabojnika je bila presortirana skladno z navodili ločenega zbiranja odpadkov, in sicer na mešano embalažo, biološke odpadke, papir s papirno in kartonsko embalažo, stekleno embalažo, steklo, kovine, tekstil, nevarne odpadke, odpadno elektonsko opremo, plastiko,…

Ugotovitve podajamo v nadaljevanju.

Teža celotnega zabojnika za MKO je bila 124,9 kg. Po prebiranju je bilo odpadkov, ki jih uvrščamo kot MKO (nekoristni odpadki, kot so plenice, cigaretni ogorki, sanitetni odpadki, …), le za 16,4 kg oziroma 13,1 % teže. Kar 54,3 kg oz. 43,5 % teže so predstavljali biološki odpadki,  29,2 kg (23,4 % teže) je bilo mešane embalaže. Naj pripomnimo, da sta zabojnika za embalažo in za biološke odpadke locirana neposredno ob zabojniku za MKO. Velik delež mase so predstavljali tudi odpadki iz papirja, in sicer 12,5 % (15,6 kg). Najbližji ekološki otok za oddajo papirja in steklene embalaža je od stanovanjske enote oddaljen 100 m.

Prevedeno v jezik €, ki ga najbolje razumemo, to pomeni, da je letni strošek obdelave in odlaganja nesortiranih odpadkov iz rjavega zabojnika, kot jih oddajajo stanovalci Kidričeve 2, približno 1.700 €. Če bi vsi stanovalci svoje odpadke ločevali, bi bil strošek ravnanja z odpadki (obdelave in odlaganje MKO ter obdelava bio odpadkov) 448 €. Letni prihranek zaradi ustreznega ločevanja odpadkov bi tako znašal 1.250 €. Prihranek naravnih virov in doprinos k ohranjanju narave je neizmerljiv.

Namen pregleda je stanovalce seznaniti s pomembnim in najbolj enostavnim pristopom k zmanjševanju stroškov ravnanja z odpadki , to je z ustreznim ločevanjem odpadkov, kar se začne že v gospodinjstvu. Ne pozabimo tudi, da je ločeno zbiranje odpadkov obvezno po državnem in občinskem predpisu s predvideno globo za kršitelje.

Celoten ZAPISNIK o pregledu vsebine zabojnika  je dostopen s klikom na povezavo.

KOMUNALA Kočevje, d.o.o.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja