Družba je registrirana za naslednje dejavnosti:

01.411    Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin
14.210    Pridobivanje gramoza in peska
40.300    Oskrba s paro in toplo vodo
45.100    Rušenje objektov in zemeljska dela
45.210    Splošna gradbena dela
45.230    Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov
45.250    Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
50.200    Vzdrževanje in popravila motornih vozil
51.130    Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
51.180    Posredništvo, specializirano za prodajo drugih specializiranih izdelkov
51.530    Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
51.570    Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
52.463    Trgovina na drobno z gradbenim materialom
52.482    Dejavnost cvetličarn
62.240    Cestni tovorni promet
62.210    Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu
74.202    Prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje
74.203    Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
74.400    Oglaševanje
90.010    Ravnanje z odplakami
90.021    Zbiranje in odvoz odpadkov
90.022    Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov
90.023    Ravnanje z nevarnimi odpadki
90.031    Čiščenje okolja
90.032    Druge dejavnosti javne higiene
93.030    Pogrebna dejavnost

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja