Spoštovani uporabniki komunalnih storitev!

Obveščamo vas, da na podlagi drugega odstavka 1. člena Sklepa o določitvi subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje ter čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju občine Kočevje (Ur. l. RS št. 97/2014), s 1.1.2016 Občina Kočevje znižuje  višino subvencije  cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe  odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za gospodinjstva na območju Občine Kočevje iz 45% na 40 % cene opravljanja storitev javne službe.

Na podlagi drugega odstavka 1. člena Sklepa o določitvi višine subvencioniranja storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Ur. l. RS št. 97/2014), Občina Kočevje, znižuje višino subvencije cene za gospodinjstva iz 45 % na 40 % v delu, ki se nanaša na opravljanje storitve javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.

KOMUNALA Kočevje, d.o.o.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja