Komunala Kočevje danes oskrbuje s toploto za ogrevanje, v času zimske sezone. Sistem oskrbe s toploto deluje v odvisnosti od zunanjih temperatur. Pričetek obratovanja je predvidoma konec meseca septembra in konec obratovanja meseca maja.

V sistemu je 99 toplotnih in hišnih postaj ter podpostaj z 138 regulacijskimi krogi, 198 merilnimi mesti in 305 črpalkami. Dolžina trase primarnih in sekundarnih cevovodov je preko 10 km oz. dolžina cevi preko 20 km. Ves sistem ima zmogljivost 20 MW. Trenutno je priključenih 110 objektov, ki imajo 14,3 MW priključne moči. Iz teh podatkov je razvidno, da so še možnosti priključitve novih porabnikov. S toplotno energijo smo oskrbovali 1.205 stanovanj ter 121 ostalih porabnikov. Ves obračun ogrevanja je po dejanski porabi. (VIR: Revidirano letno poročilo za leto 2008)

V letu 2008 je bilo prodane toplote 47.263 GJ kar je za 20 % več kot v letu 2007. Porabljeno je bilo 6.263 ton lesne biomase, 185 ton ekstra lahkega kurilnega olja in 6.807 GJ toplote nabavljene v Snežniku in Melaminu. Poraba elektrike je bila 520 MWh.(1)
V kotlovnici na Trati je bilo proizvedene 80 % toplote od skupno proizvedene toplote oziroma 90 % toplote za potrebe daljinskega ogrevanja v Kočevju. Proizvedene toplote iz kurilnega olja je bilo 10 %, 9 % je bilo toplote iz Snežnika ter 1 % iz Melamina. (VIR: Revidirano letno poročilo za leto 2008)
vrste_energentov

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja