Centralna čistilna naprava je v letu 2015 delovala vseh 365 dni.

Tehnologija čiščenja obstoječe CČN:

Obstoječa CČN je sestavljena iz:

V letu 2015 je bilo prečiščeno 1.089.803 m3 odpadne vode, od tega 6.962 m3 grezničnih odplak. Pri čiščenju odpadne vode nastajajo naslednji odpadki:

V letu 2015 je nastalo 632.800 kg blata.

Delovanje čistilne naprave je redno kontroliral Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, enota Novo mesto. V skladu z veljavno zakonodajo se je odpadna voda analizirala 12 krat letno.

V letu 2015 je bila izvedena zelo pomembna investicija, vgrajenje bil pralnik peska, s čimer pričakujemo večjo uporabnost opranega peska . Za pranje se kot tehnološka voda uporablja prečiščena odpadna voda. S to investicijo je narejeno veliko za okolje, pesek ni potrebno odvažati na odstranjevanje,v samem postopku čiščenja pa se ne uporablja pitna voda. Tako obdelan pesek je možno uporabiti v gradbeništvu za podlago cevem ali različna zasutja.

Kot stranski produkt čiščenja odpadnih voda nastaja tudi plin, katerega na centralni čistilni napravi v Kočevju uporabljamo za ogrevanje gnilišč pri obdelavi blata in za ogrevanje prostorov. V letu 2015 je bil vgrajen merilec plina, ki bo v pomoč pri nadaljnjih raziskovah in iskanju uporabnosti plina tudi v druge namene.

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja