Vsak uporabnik (povzročitelj odpadkov) se mora obvezno vključiti v sistem ravnanja z odpadki in ločevati odpadke na izvoru, skladno z občinskim predpisom o ravnanju z odpadki in ostalimi predpisi, ki urejajo ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov (npr. odpadna elektro oprema, baterije, sveče ipd.).

Uporabniki so dolžni na svoje stroške zagotoviti nabavo in vzdrževanje namenskih tipiziranih zabojnikov ali vrečk za prepuščanje komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih.

Priporočene velikost zabojnikov za uporabnike v individualnih stanovanjskih enotah:

Tarifni sistemTarifna skupinaTarifna podskupinaVariabilni del cene
(toplota) EUR/MWh brez DDV
Fiksni del cene
(obračunska moč) EUR/MW/letno brez DDV
Variabilni del cene
(toplota) EUR/MWh z 22% DDV
Fiksni del cenež
(obračunska moč) EUR/MW/letno z 22% DDV
OgrevanjeGospodinjski odjemPodskupina I. - 0 < Pobr ≤ 0,050 [MW]54,523526.909,184966,518732.829,2056
OgrevanjeGospodinjski odjemPodskupina II. - 0,050< Pobr ≤ 0,300 [MW]54,523526.909,184966,518732.829,2056
OgrevanjeGospodinjski odjemPodskupina III. - Pobr> 0,300 [MW]54,523526.909,184966,518732.829,2056
OgrevanjeIndustrijski odjemPodskupina I. - 0 < Pobr ≤ 0,050 [MW]67,518126.909,184982,372132.829,2056
OgrevanjeIndustrijski odjemPodskupina II. - 0,050< Pobr ≤ 0,300 [MW]67,518126.909,184982,372132.829,2056
OgrevanjeIndustrijski odjemPodskupina III. - Pobr > 0,300 [MW]45,500019.500,000055,510023.790,0000
OgrevanjePoslovni in ostali odjemPodskupina I. - 0 < Pobr ≤ 0,050 [MW]67,518126.909,184982,372132.829,2056
OgrevanjePoslovni in ostali odjemPodskupina II. - 0,050< Pobr ≤ 0,300 [MW]67,518126.909,184982,372132.829,2056
OgrevanjePoslovni in ostali odjemPodskupina III. - Pobr > 0,300 [MW]67,518126.909,184982,372132.829,2056

Razmerje volumnov zabojnikov med MKO in embalažo je lahko najmanj 1 : 3 (MKO : embalaža = 1 : 3 = 0,33 je sprejemljivo; MKO : embalaža = 1 : 4 = 0,25 je nesprejemljivo).

Gospodinjstva, v katerih nastaja večja količina plenic (z dojenčki ali s starostniki), lahko v brezplačno uporabo za eno leto prejmejo dodatni zabojnik za MKO. Najem se lahko podaljša, če za to obstaja upravičeni razlog. Najem dodatnega zabojnika (reverz) uredite na sedežu podjetja vsak delovnik med 7. in 15. uro.

 

Za izračun največje velikosti zabojnikov se pri večstanovanjskih enotah (blokih) uporabi formula:

Primer izračuna velikosti zabojnikov za blok s 35 stanovalci:

35 x 45 l / 4,33 = 364 l   ->  potrebna velikost zabojnika za MKO je 360 l, za embalažo 770 l

 

Cenik nakupa zabojnikov:

datumznesek v €
30.4.2020146,40
15.2.2019146,40

Cenik najema zabojnikov:

datumznesek v €
31.7.20191.700,00

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja