Vsi tisti, ki vas pot zapelje v Zbirni center Mozelj in tudi naprej, ste najbrž opazili, da se na odlagališču nekaj dogaja. Številni kamioni, buldožerji, bagri in ogromni kupi zemlje kažejo na to, da se odlagališče nenevarnih odpadkov Mozelj zapira. Po 40 –letnem obratovanju, ko so se na odlagališče odlagali odpadki iz občin Kočevje in Kostel, letos tako teče že peto leto, odkar se odpadki na odlagališču več ne odlagajo. Vsako odlagališče, kjer odlaganje odpadkov več ne poteka, je potrebno zapreti. KOMUNALA Kočevje, d.o.o. je kot upravljavec odlagališča 3.1.2017 za to pridobila ustrezno dovoljenje, to je okoljevarstveno dovoljenje (OVD) za zapiranje odlagališča in čas po njegovem zaprtju. Pridobitev dovoljenja zahteva predmetna okoljska zakonodaja, ki hkrati tudi narekuje, da mora biti odlagališče zaprto v roku treh (3) let. Ta rok se tako izteče 3.1.2020.

Zapiralna dela se izvajajo po projektni dokumentaciji, katero je v sklopu izdaje OVD – ja potrdila Agencija RS za okolje (ARSO). Z začetnimi zapiralnimi deli se je na odlagališču pričelo že spomladi 2017, v letošnjem letu pa dela potekajo zelo intenzivno. Trenutno je na vrhnji plato odlagališča v velikosti 1,5 ha vgrajenih in valjanih približno 10.000 m3 zemljine iz izkopa na trasi železnice Kočevje – Ribnica. Površina je tako pripravljena za polaganje tesnilnega sloja v izvedbi bentonitnega tepiha, ki bo predstavljal bariero nad vgrajenimi odpadki in tako preprečeval, da bi padavinska voda pronicala do odpadkov. S tem bo onemogočeno, da bi se skupaj s padavinsko vodo v podzemlje iz odpadkov izpirale tudi morebitne strupene snovi.

prerez odlagališča_skica1

Ustrezno in usklajeno polaganje bentonita je izrednega pomena, saj le-ta ne sme biti izpostavljen dežju. Zato bo istočasno z vgrajevanjem bentonita potekalo tudi vgrajevanje drenažnega materiala (peska granulacije 16-32) v debelini 50 cm. Ocenjuje se, da bo za prekritje bentonita na celotni površini odlagališča potrebnih 8.000 m3 drenažnega materiala. Trenutno je na samem odlagalnem polju za vgradnjo pripravljenih približno 2.000 m3 tega materiala.

Drenažni sloj se bo prekril s slojem inertne zemljine v debelini 80 cm. Potrebna količina te zemlje je ocenjena na 8.000 m3. Sledilo bo vgrajevanje sloja humozne zemljine ali komposta v debelini vsaj 20 cm. Celotna površina se bo nato zatravila.

Hkrati z izvajanjem zgoraj napisanih del se bodo obstoječi odplinjevalni jaški preoblikovali v biofiltre, prekrite s plastjo komposta, v katerem bo s pomočjo metanotrofnih bakterij potekala razgradnja metana. Urejale se bodo tudi brežine in dostopne ceste.

Glede na dinamiko del se predvideva, da bo glavnina del zaključenih do oktobra 2018. V primeru ugodnih vremenskih razmer bodo lahko vsa zapiralna dela zaključena še v tem letu.

Po vseh izvedenih delih se bo ARSO zaprosilo za izdajo OVD –ja za zaprto odlagališče, v katerem bodo opredeljene obveznosti spremljanja in vzdrževanja odlagališča še 30 let po njegovem zaprtju. Že sedaj se skladno s predpisi spremlja vrednost parametrov v izcedni vodi (ki se izluži iz odpadkov), v podzemni vodi in v izhajajočem odlagališčnem plinu.

Z ustrezno izvedenimi deli bosta Občina Kočevje kot lastnica infrastrukture in Komunala kot upravljavec odlagališča izpolnila svojo obveznost in zagotovila, da se bo odlagališče, kjer so se 40 let odlagali odpadki Kočevcev in Kostelcev, zaprlo. S tem se bo zmanjšal vpliv odlagališča na neposredno okolje, preko podzemne vode pa tudi na bolj oddaljeno. Z ozelenitvijo njegove celotne površine, odlagališče več ne bo rjava točka z zeleni preprogi, ampak lahko nudi bivalni prostor številnim manjšim živalim. Po 30 letih pa se bodo morda odprle možnosti uporabe sanirane površine odlagališča v rekreativne namene.

V neposredni bližini odlagališča bosta še naprej obratovala zbirni center in kompostarna.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja