Kadar vam v gospodinjstvu zaradi enkratnega dogodka (npr. večje čiščenje, piknik, pospravljanje ostankov pridelka z vrta,…) nastane več odpadkov, kot jih lahko odložite v vaše zabojnike, si lahko na blagajni podjetja zagotovite namenske, tipizirane vrečke za mešane komunalne odpadke (MKO, modre barve), embalažo (rumene barve) in bio odpadke (nežno zelene barve), ki so označene z logotipom Komunale Kočevje. Namenske vreče na dan odvoza postavite poleg zabojnika. Z nakupom namenske vrečke so kriti stroški, ki nastanejo z zbiranjem in nadaljnjim ravnanjem s temi odpadki. Nenamenskih vreč, ki niso označene z logotipom podjetja, se ne prevzema.

Vrečka ne zamenjuje zabojnikov, ti so še vedno obvezni. V primeru večkratnega pojavljanja namenskih vrečk ob zabojniku lahko uporabniku odredimo uporabo večjega zabojnika.

Vrečka za MKO (65 l):
20171121_103022

Vrečka za embalažo (110 l):
20171121_103257_001

Vrečka za bio odpadke (80 l, pakirane v roli po 10 kom; kupijo jo lahko le gospodinjstva, ki so uporabniki zabojnika za bio odpadke in plačniki storitve zbiranja bio odpadkov):
20171121_103456

 

CENE VREČK ZA JAVNO SLUŽBO –  obračuna se storitev JS

tip odpadkakoličina
mešani komunalni odpadki1.861.740 kg
papir in papirna embalaža248.703 kg
steklo in steklena embalaža241.711 kg
mešana embalaža807.680 kg
biološki odpadki811.200 kg
kosovni odpadki210.620 kg
kovine32.447 kg
odpadne nagrobne sveče33.960 kg
odpadni les247.080 kg
nevarni odpadki19.762 kg
elektro oprema32.680 kg
izrabljene avtomobilske gume38.572 kg
azbestni odpadki47.340 kg
gradbeni odpadki33.200 kg
plastika3.160 kg
tonerji107 kg
stiropor200 kg
SKUPAJ:4.670.162 kg

* cena vključuje ceno javne infrastukture, ceno storitve zbiranja komunalnih odpadkov in ceno storitve odlaganja komunalnih odpadkov

** subvencija za občino Kostel se obračuna gospodinjstvu, v katerem ima vsaj ena (1) oseba prijavljeno stalno prebivališče, sicer se upošteva cena za gospodarstvo

** BIO vrečke 80 l v roli po 10 kom lahko kupijo samo uporabniki, ki plačujejo storitev zbiranja bioloških odpadkov

Ob plačilu storitve zbiranja in odlaganja 65 l MKO uporabniku skladno z občinskim predpisom pripada vrečka za MKO in vrečka za embalažo. Uporabniki izberejo eno izmed spodnjih možnosti:

  1.  prejmejo 1 MKO vrečko in 1 vrečko za embalažo,
  2.  prejmejo samo 1 MKO vrečko (če vrečke za embalažo ne potrebujejo),
  3.  prejmejo 2 vreči za embalažo (če vrečke za MKO ne potrebujejo).

 

Na blagajni podjetja je možno kupiti tudi biorazgradljive vrečke za kuhinjski bio košek in biorazgradljive podloge za zaščito bio zabojnika.

Cenik bio vrečk za kuhinjski košek in zaščitnih podlog za zabojnike

datumznesek v €
18.10.2018546,38
18.10.20181.030,9
30.4.2018481,90

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja