Spoštovani uporabniki!

V četrtek, 21.1.2016, smo v sodelovanju z Občino Kočevje in MIR-om pregledali, kako dobro (oziroma slabo) svoje odpadke ločujejo stanovalci blokov na Ljubljanski cesti 29,31 in 33. Pregledana in analizirana je bila vsebina rjavih zabojnikov za mešane komunalne odpadke.

Teža odpadkov iz rjavih MKO zabojnikov je bila 84,8 kg. Po prebiranju je bilo odpadkov, ki jih uvrščamo kot MKO (nekoristni odpadki, kot so plenice, cigaretni ogorki, sanitetni odpadki, …), le za 16 kg oziroma 18,9 % teže. Kar 40,8 kg oz. 48,1 % teže so predstavljali biološki odpadki,  11,8 kg (13,9 % teže) je bilo mešane embalaže, 5,6 kg (6,6  % teže) so predstavljali odpadki iz papirja . Naj pripomnimo, da so zabojniki za embalažo, papir in za biološke odpadke locirani neposredno ob zabojnikih za MKO. Grafični prikaz deležev posameznih odpadkov po prebiranju.

Prevedeno v jezik €, ki ga najbolje razumemo, to pomeni, da je letni strošek obdelave in odlaganja nesortiranih odpadkov iz rjavih zabojnikov, kot jih oddajajo stanovalci Ljubljanske 29,31,33, približno 1.448 €.  Če bi vsi stanovalci svoje odpadke ločevali, bi bil strošek ravnanja z odpadki (obdelave in odlaganje MKO ter obdelava bio odpadkov) 459 €. Letni prihranek zaradi ustreznega ločevanja odpadkov bi tako znašal skoraj 990 €. Prihranek naravnih virov in doprinos k ohranjanju narave je neizmerljiv.

Če naredimo še primerjavo med dvema primerljvima blokoma s 40 stanovalci in predpostavimo, da stanovalci obeh blokov plačujejo po volumnu izpraznjenih zabojnikov: stanovalci prvega bloka svojih odpadkov nič ne ločujejo, stanovalci drugega pa so pri ločevanju svojih odpadkov zelo dosledni. Prvi proizvedejo 84,8 kg mešanih komunalnih odpadkov MKO, drugi pa le 16 kg in 40,8 kg bioloških odpadkov. Prvi blok plača za obdelavo in odlaganje svojih MKO 1.448 € letno, drugi pa za MKO in za bio odpadke skupaj 459 € letno. Stanovalec prvega bloka letno nameni obdelavi in odlaganju MKO 36,2 €, stanovalec drugega bloka pa 11,48 € (za obdelavo in odlaganje MKO in ravnanje z bio odpadki). Na račun ustreznega ločenega zbiranja odpadkov stanovalec drugega bloka prihrani več kot 24 € letno, oziroma povedano drugače: stanovalec prvega bloka, ki ne ločuje svojih odpadkov, vsako leto 24 € vrže v “smeti”.  Omenjeni stroški se nanašajo samo na obdelavo in odlaganje, nekaj prihranka si lahko obetamo tudi na račun manjše pogostosti praznjenja zabojnikov MKO.

Namen pregleda je stanovalce seznaniti s pomembnim in najbolj enostavnim pristopom k zmanjševanju stroškov ravnanja z odpadki , to je z ustreznim ločevanjem odpadkov, kar se začne že v gospodinjstvu. Ne pozabimo tudi, da je ločeno zbiranje odpadkov obvezno po državnem in občinskem predpisu s predvideno globo za kršitelje.

ZAPISNIK o pregledu vsebine zabojnika

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja