Navarne odpadke označujejo znaki na embalaži, ki so svetovno prepoznavni. V skupino nevarnih odpadkov tako uvrščamo vse odpadke, ki imajo na okolje, na zdravje živali in ljudi negativen vpliv. Nevarne odpadke je zato prepovedano mešati z ostalimi odpadki. Če jih občani odlagate v mešane komunalne odpadke, se na odlagališču iz njih izlužijo strupene kemikalije, ki pronicajo v podtalnico in jo onesnažijo. Onesnaženje je lahko dolgotrajno in katastrofalno. Delež nastalih nevarnih odpadkov v gospodinjstvu je manjši od 1 %, vendar je ravnanje z njimi, ravno zaradi nevarnosti onesnaženja, izredno pomembno. Zato nevarne odpadke zbiramo ločeno in jih oddajamo pooblaščeni družbi, ki jih odstrani na ustrezen način.

Zaradi preprečitve negativnih vplivov na okolje, Komunala Kočevje  za občane dvakrat letno organizira zbiranje in oddajo nevarnih odpadkov. Akciji sta organizirani spomladi (marec) in jeseni (september). Za zbiranje in odvoz poskrbi pooblaščeno podjetje za ravnanje z nevarnimi odpadi. Vse nevarne odpadke pa lahko gospodinjstva brezplačno oddajo tudi v Zbirnem centru Mozelj, vsak delovnik med 7. in 17. uro (v poletnem času do 19. ure), ob sobotah pa med 9. in 13. uro.

Nevarni odpadki, ki v gospodinjstvu nastajajo najpogosteje:

SPOMLADANSKI ODVOZ NEVARNIH ODPADKOV_2019

Vse nevarne odpadke, ki nastajajo v dejavnosti ali proizvodnji je potrebno neposredno oddati podjetjem, ki so pooblaščena za zbiranje in nenevarno uničenje odpadkov (npr. Ekol  d.o.o., Saubermacher Slovenija d.o.o., Kemis d.o.o.).

Lastnosti nevarnega odpadka ima tudi odpadna električna in elektro oprema (gospodinjski aparati, bela tehnika, računalniki, monitorji, televizijski ekrani itd.). Le-ta se ne zbira v akciji zbiranja nevarnih odpadkov, ampak jo občani oddajamo v Zbirnem centru Mozelj.

V želji po ohranjanju okolja in zmanjševanju nastalih nevarnih odpadkov, je Zbornica komunalnega gospodarstva v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter slovenskimi komunalnimi podjetji, pripravila priročnik RAZBREMENIMO OKOLJE.

Vabljeni k branju, predvsem pa k preizkušanju nasvetov!